Martine Linge  

works

 

cv

contact

links

<

OM OPPBYGGINGEN AV SOLURET PÅ ENGEBRÅTEN

Gnomonen:
I et horisontalt solur (= urskive parallell med bakken) må gnomonen være parallell med jordaksen (=peke mot himmelens nordpol = polarstjernen)
Det vil si at vinkelen mellom den horisontale urskiven og gnomonen må tilsvare breddegraden hvor uret står.
På Engebråten er det snakk om Nord 59 grader 57 minutter 37,7051sekunder. Dette er avrundet til 60 grader, en forskjell som ikke er målbar i denne sammenhengen.
Det er senterlinjen i gnomonen som er avlesningslinjen.

Kalenderen / solhøyden:
Kalenderen er de to XII - steinene som ligger i Nord/ Syd aksen. De strekker seg ut av rundkjøringens sirkel og frem til gangveien.
Denne aksen beskriver sann soltid. Det betyr at når gnomonens skygge faller her så vises lokal mid - dag (= solen står i syd), og ikke M.E.T. (middel - europeisk tid), som våre klokker viser.

På disse to XII-steinene kan man også avlese skyggens lengde = solhøyden.
Ved vintersolverv er solens høydevinkel 7 grader, og skyggen ville ha rukket helt frem til overkanten av XII- steinen i midtrabatten (om solen hadde sluppet til her på den tiden av året).
Ved sommersolverv- når solhøyden er 53 grader- faller skyggen på begynnelsen av kalenderbanen, og ved de to jevndøgnene - med solhøyde 30 grader - rekker skyggen til nordenden av samme stein.

Urskiven:
Rundkjøringen er urskiven, og klokken VIII og klokken III er markert etter M.E.T. (middel – europeisk tid) = vintertid.
Steinene markert med XII viser som sagt når solen står i syd.

Asimuten:
Klokketid er basert på ideen om at jorden beveger seg rundt solen med en jevn hastighet. Men - farten varierer til de forskjellige årstidene fordi jordens bane er elliptisk og jordens akse er skrå. Derfor er noen ”soldager” lengre enn andre, mens ”klokkedagende” jo alltid er like. Dermed står solen heller ikke sideveis på samme punkt på himmelen hver dag i løpet av et år. Denne sidevinkelen kalles asimuten.
Breddene på de fire lyse steinene er bestemt av asimuten klokken 8, 12 og 15 i løpet av et helt år.

Soltiden og geografien:
Sandard Europeisk Tid er innrettet etter tidssoner for hver 15.grad, med utgangspunkt i 0-meridianen, som går gjennom Greenwich.
15 grader Øst er tidssonen vi hører til, men den går gjennom Bornholm.
Engebråten ligger på 10grader 46minutter 36,6sekunder Øst, …… d.v.s.
4grader 13minutter 23,4sekunder vest for Bornholm. Det tilsvarer 16minutter 53,56sekunder.
Dermed står solen i Syd her 16 minutter 54sekunder senere enn på Bornholm.
Likevel har vi samme klokketid i dag.

takk til Rolf Brahde (Astrofysiker) og Jan Herman Linge (Båtkonstruktør)

 

OM STEINEN:
Gnomonen – steinen som kaster skyggen - er mørk (Larvikitt), mens urskiven og kalenderen som mottar skyggen er lyse (Iddefjordgranitt).
Gnomonens profil er formet av menneskehånd, mens steinens to flater er formet av ”den store geologiske tiden”. Denne overflaten - ”barken” - er resultatet av oksidering i naturlige sprekker i fjellet gjennom millioner av år. Det er sjeldent å finne en tynn skive med slik overflate på begge sider.Flatene på de lyse steinene, som gnomonens skygge reiser over, er svaberg skurt av isen gjennom siste istid.