Martine Linge
<     >

works

 

cv

contact

links

"SOLUR"

   

Soluret har ikke til hensikt å skape orden. Det kan derimot fremstå både kaotisk og forvirrende fordi det forholder seg til to forskjellige tider:
Steinene i nord/syd-aksen viser når solen står i syd (lokal, gammeldags kl. 12 som varierer 31 min. i løpet av et år).
De to andre steinene markerer kl.8 og kl.15 etter våre klokker (middel-europeisk tid = vintertid).