Martine Linge
<     >

works

 

cv

contact

links

"ØVELSER"

   

(fellesprosjekt med Zachrisson)
videoboks med tekstbånd (720 x 240 x 360cm)

"øvelser" er en tredelt installasjon bestående av en tegnevegg, en videoboks og et
monter med en skulptur.