Martine Linge  

works

 

cv

contact

links

<

                                                                                                                                 Søgne 2002

I 14 dager satt jeg her - i Ytre Lydersbukta på Kapelløya – mange timer hver dag og ”klappet” fjellet. Jeg etterlot meg et polert punkt. Hver dag sendte jeg ut en ny flaskepost, og jeg førte loggbok over hendelsene jeg ble en del av.

Dette er historien om hvordan et lite punkt kan ekspandere gjennom møte med menneskene som finner veien dit, og gjennom havstrømmene som knyter verden sammen.