Martine Linge
<     >

works

 

cv

contact

links

"FUNNET"

   

å finne / et funn (handling /gjenstand) - oversikt.
Vi leter- snubler over - oppdager - og gleder oss når vi finner.
Spor fra mer eller mindre gjenkjennelige ting, funnet på kryss og tvers av tid og rom rundt Gautesete skole, er bearbeidet og samlet i en overordnet helhet,- et ornament. Dette ornamentet er dannet av et hverdagsobjekt vakkert og rikt på assosiasjoner. Inni hver enkelt seteformene finnes sporene fra mine funn. Ornamentet er fordelt over tre buete vegger i skolebygningen og idrettshallen (36+27+9). Spredt i uteområdet mellom bygningene finnes små ristninger i stein. Disse er en gjennklang av innholdet i seteformene.